våra tjänster

FÖRETAG

Syftesdrivande samarbeten

Nyckeln för ett kraftfullt samarbete är att identifiera en samhällsfråga som på ett naturligt sätt knyter an till er verksamhet, och som väcker engagemang både hos personal och kunder. Där finns stor affärspotenital! Vi bistår er i att identifiera bästa möjliga partner och ge er förutsättningar för bästa effekt. 

Från hållbarhetsstrategi till hållbar affärsstrategi 

Hållbarhet och samhällsansvar är idag en del av affären och inte något som hanteras separat. Men att endast fokusera på ständiga förbättringar tar inte er verksamhet framåt i den takt marknaden kräver. Vi hjälper er att nyttja hållbarhetsfrågan som en möjliggörare för varumärke och intäkter. 

Due Diligence

Genomlysning av era befintliga hållbarhets- och välgörenhetsinitiativ och hur väl hållbarhetsmålen speglas i strategiska planer. Vi hjälper er med en nulägesanalys som ger en samlad bild av företagets befintliga hållbarhetsarbete, uppskattad effekt för samhälle/klimat och koppling till era affärsutmaningar. 

Symbolprojekt för hållbarhetsarbetet 

När hållbarhetsarbetet levandegörs genom ett tydligt syftesdrivande samarbete stärker det varumärke, intern stolthet, effektiviserar kommunikationsleden och säkrar framtida kompetensförsörjning. Vi levandegör hållbarhetsarbetet utifrån era affärsutmaningar och identifierar fruktbara initiativ.

Hållbarhetskollen 

Vad hållbarhet är och hur det kopplar till verksamheten är något som många gånger upplevs diffust för alla som inte är direkt involverade. Vi föreläser och utbildar utvalda målgrupper i hur ert hållbarhetsarbete bidrar till affären.

Strategisk hållbarhetskommunikation

Det är lätt att gå vilse i hållbarhetsdjungeln och svårt att kommunicera hållbarhetsarbetet så att alla förstår. Hemligheten är att beskriva hållbarhetsarbetet så enkelt som möjligt och bannlysa fackuttryck och tekniska detaljer. Vi hjälper er att hitta en trovärdig story genom att identifiera hållbarhetsarbetets naturliga koppling till affären.

Affärsutveckling och innovation 

Vi ser ert hållbarhetsarbete som en guldgruva för lönsam affärsutveckling och innovation. Om 10 år är dagens ungdomar våra köpstarka kunder och om 20 år är de våra tyngsta investerare. Vi hjälper dig framtidssäkra din affär utifrån det värderingsskifte som nu sker.

Medarbetarengagemang  

Få frågor engagerar så mycket som sociala och klimatmässiga utmaningar. Genom att bygga in hållbarhetsfrågan i företagets värderingar ges frågan kraft och känns äkta. Vi hjälper er att skapa en tydlig och trovärdig story som bygger stolthet och engagemang.

FNs Globala Mål  

FNs Globala Mål är världens affärsplan för samhälle och klimat. Osäkerheten är stor kring dess betydelse och även hur man bör jobba mot dem. Vi hjälper er att navigera i detta genom att identifiera vilket eller vilka av målen som kan kopplas till er affär och förenas med ert syfte.


PRIVATA INVESTERARE


Nya tidens välgörenhet mäter effekt och skapar skillnad.

Det finns ett stort och växande intresse för att skapa moderna filantropiska insatser.

Unitely frigör privata investerares drivkraft att på ett effektivt sätt lösa svåra samhällsutmaningar.

Ofta är personliga intressen en betydande förändringskraft. Som individ med ett entreprenöriellt sätt att skapa resultat är man också expert på att lösa problem och presentera lösningar.

För att gå från traditionell välgörenhet till ett strategisk social investering i en expertorganisation blir kravställan viktig. Vi bistår er i att identifiera bästa möjliga partner och ge er förutsättningar för bästa effekt för båda parter.

Tillsammans med målinritade privata investerare skapar vi effekt för samhälle och klimat och hjälper den nya tidens privata investerare och filantroper att identifiera de ändamål de vill stödja finansiellt och agerar kravställare för att säkerställa effekterna av insatserna.